CZSKEN

Nebyli jste přijati

Jestliže jste v příslušném výběrovém řízení nebyli úspěšní, nezoufejte. Jakkoliv je to nepříjemné, je zapotřebí s takovou situací počítat. Po pravdě řečeno jich bude patrně více než těch úspěšných. Nedávejte si to za vinu, je to zcela běžné. Na druhou stranu je vhodné zanalyzovat celou situaci a zamyslet se nad chybami, kterých jste se možná dopustili.

Důvodů, které rozhodují o odmítnutí kandidátů, je nespočet. Uvádíme, alespoň ty nejběžnější:

 • Nevyhraněné názory a postoje, nedůvěryhodná nebo nevýrazná prezentace svých znalostí, schopností a dovedností (forma je stejně důležitá jako obsah a mnohdy i důležitější), nízká sebedůvěra, plachost až bázlivost, arogance, neupřímnost, familiérnost.
 • Nedostatečná schopnost formulovat vlastní cíle, malé nebo naopak přemrštěné ambice, nerozhodnost a nejistota, pokud se týká dalšího růstu.
 • Nedostatek entusiasmu a energie, malý zájem o pozici či společnost, minimální vlastní iniciativa (dotazy, návrhy a nápady).
 • Nedbalý a neupravený vzhled, nevhodné oblečení svědčící o nedostatku smyslu pro realitu a sociální inteligence.
 • Nerealistické představy o výši platu, velký zájem o plat a zaměstnanecké výhody na úkor zájmu o společnost, pozici a náplň práce.
 • Neschopnost jasně formulovat názory, špatné komunikační návyky (skákání do řeči, nespisovný projev atp.).
 • Nízká schopnost práce v kolektivu, neschopnost řídit ostatní zaměstnance nebo vést tým. 
 • Projevy nevyzrálé osobnosti.
 • Evidentně špatná příprava na přijímací pohovor svědčící o nedostatku zájmu, neznalost základních faktů, nepřipravenost diskutovat o konkrétních věcech.
 • Nedostatek flexibility a přizpůsobivosti, výhrady k cestování, neochota přestěhovat se i do místa pracoviště.
 • Malé zkušenosti v daném oboru, časté změny místa, krátké zkušenosti v jednotlivých pozicích.
 • Nedostatečné vzdělání a praxe.

V případě neúspěchu ve výběrovém řízení se určitě zeptejte na důvody, které vedly k výběru jiného kandidáta. I když se Vám může stát, že společnost uvede nějaký obecný důvod nebo odpověď „zamlží“ (solidní společnosti Vám však zpětnou vazbu poskytnou), přece jen Vám to poskytne určitou indikaci o tom, kde se stala chyba a do jaké oblasti je potřeba napnout síly, abyste příště již uspěli.