CZSKEN
Pro uchazeče
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za jednu ze svých priorit, neboť napomáhá vytvořit dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře. Plně respektujeme Vaše právo na ochranu osobních údajů, které nám svěřujete a je naší povinností informovat Vás o tom, jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva.

Rozsah a účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu vyplněných kontaktních údajů a údajů uvedených v profesním životopise (dále jen osobní údaje) dáváte souhlas společnosti Pro-Temp Plus spol. s r.o. se sídlem Vodičkova 792/40, 110 00 Praha 1, IČ: 072 43 251 (dále jen Správce nebo společnost) k jejich zpracování, kterým je:

  • uložení v personální databázi a jejich sdílení s ostatními společnostmi skupiny DRILL® (QUICKSOURCE spol. s r. o. a DRILL B.S. spol. s r.o.),
  • automatizované vyhledávání v personální databázi,
  • poskytování klientům, pro které Správce nebo jiná společnost skupiny DRILL® vyhledává vhodné zaměstnance k obsazení požadovaných pozic.

Účelem zpracování osobních údajů je výhradně dočasné přidělení Vaší osoby k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele) nebo zprostředkování zaměstnání, či jiného obdobného pracovněprávního vztahu pro Vaší osobu.
Vaše osobní údaje nebudou užívány k marketingovým účelům.
K Vašim osobním údajům uloženým v personální databázi, budou mít přístup pouze konzultanti společností skupiny DRILL® v rámci vyhledávání vhodných kandidátů pro naše klienty.
V okamžiku, kdy identifikujeme vhodné pracovní místo odpovídající Vašemu profilu, Vás budeme kontaktovat a s Vaším vědomím osobní údaje poskytneme určenému klientovi (potencionálnímu zaměstnavateli).
Bezpečnost personální databáze a další technická opatření k ochraně osobních údajů jsou zajištěny v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, resp. uchovány v personální databázi pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.

Odvolání Souhlasu

Váš souhlas se zpracováním poskytnutých údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.
Po odvolání Souhlasu budou Vaše osobní data z naší personální databáze bez zbytečného odkladu vymazána.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas udělen.

Práva subjektu osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů právo na:

  • Přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím mj. o rozsahu vedených osobních údajů, o způsobu jejich zpracování, o jejich příjemcích aj.
  • Opravu osobních údajů - V případě aktualizace poskytnutých údajů máte vždy možnost nám tyto změny a doplnění sdělit,
  • Výmaz osobních údajů – se stejnými důsledky jako odvolání Souhlasu, kdy je správce povinen bez zbytečného odkladu osobní údaje vymazat
  • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů,
  • Omezení zpracování,
  • přenositelnost osobních údajů – tj. právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému.

Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že byla Vaše práva porušena.

Uplatnění práv

V souladu s článkem 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je v rámci skupiny DRILL® jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@protemp.cz obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, zejména pak s žádostí o odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo žádostmi k uplatnění ostatních výše uvedených práv.


Agreement_on_the_processing_of_personal_data_CZ.pdf