CZSKEN
Pro společnosti
Pro-Temp TEMPORARY

Pro-Temp Temporary

Služba Pro-Temp Temporary vychází metodologicky ze služby Pro-Temp Personnel Leasing. Na rozdíl od ní se však jedná vyhledávání a krátkodobé operativní poskytování brigádníků a zaměstnanců na dočasnou výpomoc formou agenturního zaměstnávání – „dočasné přidělení“. V rámci této služby nabízíme krátkodobé práce a brigády pracovníkům bez jakýchkoliv omezení, ale též studentům, osobám na mateřské/rodičovské dovolené i osobám se zdravotním postižením.

V rámci služby Pro-Temp Temporary nabízíme, v případě Vašeho zájmu, možnost převzetí dočasně přiděleného zaměstnance do trvalého pracovního poměru tzn. „Try & Hire“.

Službu Pro-Temp Temporary je vhodné využívat zejména při sezónní, nárazové a časově ohraničené potřebě rychlého navýšení kapacit.

Nejčastěji se jedná o následující práce a činnosti:

Práce ve výrobě:

 • Montážní a manipulační dělnické práce.
 • Dělníci na výrobních linkách, dělníci výroby.
 • Operátoři a obsluhy strojů a zařízení.
 • Svářeči, zámečníci, obráběči, apod.

Administrativní práce:

 • Sekretářské a asistentské práce.
 • Recepční služby.
 • Fakturace.
 • Zpracování pošty.

Veletrhy a výstavy:

 • Roznášení letáků a katalogů.
 • Prezentace výrobků a služeb.
 • Balení propagačních materiálů a vzorků.
 • Hostesky.
 • Obsluhy infostánků.

Skladové a manipulační práce:

 • Skladníci a pomocní skladníci.
 • Řidiči vysokozdvižných vozíků.
 • Manipulační práce.
 • Třídiči, baliči, vazači.

Práce v obchodě a v turistickém průmyslu:

 • Pokladní.
 • Pracovník inventury.
 • Pultový prodej.
 • Obsluha.
 • Umývání nádobí.
 • Pokojské.
 • Recepční.
 • Číšníci a servírky.
 • Kuchaři.
 • Tlumočnické a překladatelské služby.
 • Doplňování zboží.

Práce v call centrech, kontaktních centrech a centech sdílených služeb, apod.:

 • Telefonní operátor.
 • Telesales a telemarketing.
 • Zadávání údajů do databází.
 • Tazatelé.
 • Zpracovatelé statistik.

Stěhovací a úklidové práce

Ostrahy:

 • Strážní.
 • Pracovníci pořadatelských služeb.

Využitím služby Pro-Temp Temporary získáváte především následující výhody:

 • V každém okamžiku máte přesně tolik pracovních sil, kolik potřebujete.
 • Rychle vyřešíte krátkodobý nedostatek zaměstnanců (zejména na sezónní práce, urgentní poptávky a zakázky.
 • Můžete se soustředit na obsazení klíčových pozic a pro administrativní a pomocné procesy využívat externí pracovníky.
 • Můžete účinně snižovat své personální a fixní náklady.
 • Můžete své potřeby pracovních sil řešit v časovém období hodin, maximálně několika dnů.
 • Díky flexibilitě v získávání pracovních sil budujete konkurenční výhodu, kterou můžete využít zejména v období časově a lidsky náročných zakázek.
 • Eliminujete případné problémy s nutností propouštět vlastní zaměstnance v okamžiku, kdy jejich kapacita přesahuje současné požadavky.
 • Okamžitě nahradíte dočasně přiděleného zaměstnance, který nesplňuje Vaše kvalitativní a/nebo kvantitativní kritéria.

Využití služby Pro-Temp Temporary zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vyhledání, výběr a prověření znalostí, zkušeností a pracovních návyků dočasně přidělených zaměstnanců. 
 • Prověření bezúhonnosti vybraných dočasně přidělených zaměstnanců. 
 • Zaškolení dočasně přidělených zaměstnanců s ohledem na vykonávané práce.
 • Přípravu a aktualizaci pracovních smluv, pokynů k dočasnému přidělení, případně dalších pracovně-právních dokumentů, dočasně přidělených zaměstnanců. Součástí služby je i vyhotovení písemnosti dočasného přidělení agenturního pracovníka pro zákazníka, který má povinnost uložení těchto dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu na pracovišti, § 136 Zákona o zaměstnanosti. 
 • Založení osobních složek dočasně přidělených zaměstnanců.
 • Zabezpečení vstupních i periodických lékařských prohlídek.
 • Základní proškolení v oblasti BOZP a PO.
 • Sběr a evidence pracovních výkazů.
 • Kontrolu dodržování léčebného režimu dočasně přidělených zaměstnanců – v případě náhrad při pracovní neschopnosti.
 • Zabezpečení výplat odškodnění v případě pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.
 • Vystavování potvrzení dočasně přidělených zaměstnancům pro úřad práce, banky, pojišťovny či další instituce. 
 • Zabezpečení náhrady pracovníků v případě pracovní neschopnosti či fluktuaci a to i v případě náhrad za kmenové zaměstnance.
 • Průběžné monitorování výkonu, pracovních vztahů a dalších aspektů dočasného přidělení a poskytování zpětné vazby.
 • Pravidelný reporting v intervalech dle Vašich požadavků.
 • Měsíční zpracování mzdové agendy na základě Vámi vyhotovené docházky (výpočet měsíčních, hodinových, úkolových mezd, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPČ a DPP, výpočet dávek nemocenského pojištění, uplatnění slev na dani, apod.). 
 • Zajištění výplaty mezd a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
 • Rozúčtování a rozčlenění mezd podle konkrétních požadavků (na střediska, zakázky, pobočky, apod.)
 • Vyhotovení měsíčních přehledů pro účely OSSZ a ZP.
 • Provedení ročního zúčtování daně z příjmů.
 • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění.

K vyhledávání vhodných kandidátů pro dočasné přidělení využíváme zejména:

 • Vlastní databázi obsahující kandidáty z různých oborů a lokalit.
 • Databáze naší mateřské společnosti a společností v rámci skupiny.
 • Specializovanou inzerci v elektronických i tištěných médiích.
 • Spolupráci se školami a dalšími vzdělávacími zařízeními.

Každý z kandidátů prochází pohovorem v naší společnosti a ověřením jeho schopností a dovedností. V případě požadavku provádíme též hlubší prověření a testování, např. manuální zručnost, jemná motorika, apod. (zejména pro práci ve výrobních společnostech), komunikační dovednosti, pečlivost, (např. pro práci v kontaktních centrech), jazykové znalosti (např. pro práci v turistickém průmyslu) a další. 

Při dočasném přidělení zaměstnanců získáváte, kromě manažer kvality a Key Account Managera/konzultanta, také koordinátora zakázky (případně tým koordinátorů, který může pracovat i ve směnách dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb), který zabezpečuje veškerou komunikaci s dočasně přidělenými zaměstnanci i řešení všech personálních, administrativních i pracovně-právních otázek. Koordinátor zakázky též dohlíží na vyhledávání a nábor zaměstnanců, jejich případné ubytování a/nebo dopravu, zapracování, zvyšování kvalifikace nebo případnou náhradu. Je zodpovědný za komunikaci se všemi zodpovědnými útvary zákazníka.

V závislosti na velikosti zakázky, Vašich potřebách a požadavcích Vám koordinátor zakázky může být k dispozici:

 • trvale,
 • ve vybraných dnech či hodinách,
 • na vyžádání,

a to buď přímo na Vašem pracovišti „on-site“, na naší pobočce či prostřednictvím našeho mobilního pracoviště. 

Koordinátor zakázky dohlíží na včasné a množstevní naplnění objednávky zákazníka. Operativně komunikuje požadavky, změny a potřeby směrem k zákazníkovi a naopak, prostřednictvím interního určeného pracovníka/ů, zpravidla směnový mistr/vedoucí výroby, teamleader, personalista, HR specialista, HR generalista, mzdová/ý účetní apod.

Dočasně přidělené zaměstnance a brigádníky pro krátkodobou výpomoc jsme obvykle schopni zajistit do 3 pracovních dnů. K výkonu práce je vybavíme pracovním oděvem a obuví dle Vašich požadavků, plně seznámíme s požadavky na výkon práce a připravíme k nástupu ve Vámi požadovaný termín.

Reporting

Pro účely sledování kvality, výkonu i výplaty mezd a vyúčtování pro připravujeme pravidelný reporting v intervalech dle konkrétních požadavků (denní, týdenní, měsíční; s ohledem na povahu zakázky a Vaše potřeby).

Předmětem reportingu je zejména:

 • Obsazenost směn.
 • Docházka dočasně přidělených zaměstnanců. 
 • Kvalita práce dočasně přidělených zaměstnanců ze strany zákazníka (hodnocení nadřízeného).
 • Mzdové podklady.
 • Reakční doby.
 • Změny, aktualizace pracovně-právních dokumentů.
 • Informace o vstupních a periodických zdravotních prohlídkách.
 • Informace o situaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pozn.

Služba Pro-Temp Temporary, je poskytována v souladu s platnou právní úpravou (zejména „Zákoník práce“ v platném znění a „Zákon o zaměstnanosti“ v platném znění). Kromě obchodního smluvního vztahu mezi společností Pro-Temp a zákazníkem, vyžaduje též „Dohodu o dočasném přidělení“ a „Písemný pokyn“ společnosti Pro-Temp (jako „Agentury práce“) dočasnému přidělení zaměstnance u zákazníka.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy. Za účelem adresnosti naší odpovědi vyplňte, prosím, Vaše kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat adresnou formou s naší odpovědí.

Děkujeme Vám!

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.

Jméno *
Email *
Telefon *
Zpráva *
Opište kód *