CZSKEN

Vracíte se do zaměstnání

Přestali jste na nějakou dobu pracovat? Ať už Vás k tomu vedlo cokoliv – péče o rodinu, studijní volno, pobyt v zahraničí, dlouhodobá nemoc nebo pomoc příbuzným – zjistíte, že život nečekal a musíte ledacos dohánět. Jaký Váš návrat do světa práce bude a jak k němu budete muset přistoupit, závisí nejen na oblasti, v níž jste pracovali nebo hodláte nalézt uplatnění, ale zejména na Vás samotných.

V některých oborech (informační technologie, telekomunikace apod.) stačí jeden rok, mnohdy i jen několik měsíců, na to, abyste ztratili kontakt s vývojem. V účetnictví, financích a v právu se po roce můžete setkat s úplně novými legislativními a regulatorními požadavky, s novým účetním softwarem nebo s novými účetními a daňovými postupy.

I pokud jste pracovali na méně specializované úrovni nebo na manažerské pozici, můžete být snadno překvapeni změnou způsobu vedení, procesním řízením, změněnými podmínkami na trhu nebo změnou strategie Vaší společnosti.

Pokud chcete při návratu do zaměstnání uspět, nesmíte zanedbat „průzkum terénu“ a zodpovědět si následující otázky:

  • Jakým směrem se Váš obor posunul za poslední dobu?
  • Jakými změnami Váš odbor prochází nebo bude v nejbližší době procházet?
  • Jakým způsobem se změnila technologie a legislativa ve Vašem odvětví?
  • Co Váš původní nebo nový potencionální zaměstnavatel potřebuje?
  • Splňujete tyto nové požadavky?
  • Potřebujete rekvalifikaci nebo si doplnit znalosti?
  • Dokážete se sami připravit tak, abyste ve Vámi zvoleném oboru byli na úrovni doby a dokázali uspokojit požadavky a potřeby zaměstnavatele?

Vstoupit na trh práce bez analýzy současné situace na trhu, svých znalostí, schopností a odpovídající přípravy i bez toho, abyste identifikovali potřeby potenciálního zaměstnavatele a vyhodnotili, co reálně můžete nabídnout, je rizikem, které se Vám nemusí vyplatit.

Čas, který věnujete na to, abyste na startovní čáře stáli připraveni na všechno, co může ovlivnit Vaše přijetí, je investice podmiňující Váš konečný úspěch. Velmi Vám mohou pomoci zejména Vaši bývalí kolegové, profesní organizace, internet a odborná literatura.