CZSKEN

Jak vyjednávat o mzdě

Když už se Vám povedlo úspěšně projít všemi úskalími přijímacích pohovorů a vše směřuje k nabídce pozice, o kterou jste tak usilovali, máte před sebou ještě jeden krok. Musíte si vyjednat podmínky, které alespoň zčásti odpovídají Vašim očekáváním. Úmyslně uvádíme takto opatrnou formulaci, neboť vyjednávání o mzdě a dalších zaměstnaneckých výhodách je vždy záležitostí kompromisu. Většina společností má přesně stanovený mzdový řád i seznam zaměstnaneckých výhod (obvykle odstupňovaných podle postavení ve společnosti) a vyjednávání je možné pouze v rozmezí těchto mantinelů. Jen výjimečně, u některých vysokých manažerských pozic, se vede vyjednávání tak říkajíc „na zelené louce“.

Před vyjednáváním o mzdě se informujte o mzdách na podobných pozicích, v obdobných společnostech (obor, počet zaměstnanců) a pokud možno ve stejném regionu. Jedním ze zdrojů mohou být i inzeráty na obdobné pozice. Při stanovování výše odměny, o které budete jednat, je nutno brát v úvahu další skutečnosti jako Vaše vzdělání, praxi, počet zaměstnanců, které budete řídit, zařazení Vašeho útvaru v organizační struktuře a jiné.

K otázce mzdy a zaměstnaneckých výhod přistupujte až na konci přijímacího pohovoru a ideálně až tehdy, pokud je Vám pracovní místo nabídnuto. Dříve než přistoupíte k formulaci svých požadavků, měli byste přesně znát, co se od Vás na dané pozici očekává. Jestliže Vám personalista nebo Váš potencionální budoucí nadřízený položí hned na začátku pohovoru otázku „Kolik si chcete vydělat?“, odpovězte: „Dříve než Vám budu moci odpovědět, rád bych znal rozsah svých odpovědností.“ Jestliže se ovšem ani po nabídnutí pracovní pozice otázky platu nedotkne, musíte se ujmout iniciativy sami. Může to být také test Vaší sebedůvěry a schopnosti začínat jednání. Dříve než vyslovíte svoji představu, nezapomeňte zvážit možnost vývoje kariéry a politiku společnosti v oblasti vzdělávání. Několikaletá kariéra u renomované společnosti stojí za nižší nástupní mzdu, neboť její hodnota je jinde – je to vynikající odrazový můstek pro další kariéru, kde si můžete „všechno vynahradit.“

Snažte se být dobrým vyjednavačem. Nejprve vyvolejte u partnera chuť Vás „koupit“ a teprve potom uveďte svou cenu.

Několik základních pravidel pro úspěšné vyjednávání:

 • Neuvádějte přesnou částku. Při jednání o platu musíte vystupovat pružně. Žádáte-li příliš, může se stát, že místo nezískáte. Budete-li žádat málo, pak málo dostanete a ještě můžete vzbudit dojem, že se podceňujete. Lépe je naznačit širší rámec a nechat na partnerovi, aby podal nabídku v tomto rozpětí. Základem je vždy to, aby jak kandidát, tak společnost měli pocit, že dosáhli svého - i když přistoupili na kompromis. 
 • Vždy mluvte o hrubé mzdě.
 • Uvažujte o platovém vývoji a ne pouze o nástupní mzdě. Než se dohodnete na určité částce, zeptejte se, za jakých podmínek a jakých lhůtách se Váš plat bude vyvíjet. Vždy je snadnější dosáhnout určitých ústupků v průběhu přijímacího řízení než zvýšení mzdy o několik měsíců později.
 • Při určování výše mzdy berte v úvahu i další výhody, které společnost nabízí, a zkuste si je ocenit.

V případě, že jste již u společnosti zaměstnán a připadá Vám, že Vaše mzda neodpovídá Vašim pracovním výsledkům, můžete přistoupit k renegociaci podmínek. Proč ne? Již naše babičky říkávaly: „Líná pusa, holé neštěstí“. Jenom nesmíte ztrácet smysl pro realitu.

 • O zvýšení mzdy žádejte v okamžiku, kdy máte dlouhodobě velmi dobré pracovní výsledky. Pokud se Vám navíc podaří něco, čím přímo překvapíte, samozřejmě pozitivně, může to být dobrá příležitost. 
 • O zvýšení mzdy jděte ze svým nadřízeným jednat, když je pozitivně naladěn. Pokud se zrovna vrátil od svého nadřízeného, který mu nařídil ušetřit 20% z rozpočtu a ještě se ráno před odchodem do práce pohádal s manželkou, ideální situace to patrně nebude. Nejlepší je si počkat na situaci, kdy je za výkony celého útvaru pochválen i on.
 • Před jednáním se ujistěte, že na Vás Váš nadřízený bude mít dostatek času. Požádejte ho v předstihu, aby si na Vás udělal chvilku času, přizpůsobte svůj program jeho časovým možnostem. Nežádejte ho o vyšší mzdu mezi dveřmi nebo když utíká na poradu.
 • Velmi vhodnou dobou pro vyjednání podstatného zvýšení Vaší mzdy je období pravidelného hodnocení Vašeho pracovního výkonu. Vhodnou taktikou můžete dosáhnout výjimečného nárůstu mzdy.
 • Pro vyjednávání o zvýšení mzdy nevolte pondělí, kdy je obvykle ve všech společnostech nejvíce napilno a Vašeho nadřízeného mohou čekat nepříjemná jednání. Žádat o zvýšení mzdy před jeho dlouhodobou nepřítomností, např. před služební cestou nebo před dovolenou, také není vhodné. 
 • Připravte si prostor pro ústup a smlouvání. Pořádně si jednání předem promyslete i včetně případného ústupu z původního požadavku. Mluvte o platovém rozpětí, na které chcete dosáhnout; je to pro vás výhodnější vyjednávací pozice, než když budete požadovat zcela konkrétní částku. Nezapomeňte i na další výhody. Je možné, že Vám Váš nadřízený nezvýší základní mzdu (třeba ani nemůže), ale lepší služební auto, nebo nadstandardní vzdělávací program je také dobrý výsledek. 
 • Při žádosti o zvýšení mzdy nikdy neargumentujte tím, že chcete přidat, protože Váš kolega má víc. Jako argumenty nepoužívejte ani osobní problémy. Argumentujte výhradně svým přínosem pro společnost. 
 • Připravte si předem důvody, proč byste měli mít vyšší mzdu, demonstrujte své dosavadní úspěchy a ukažte své ambice – co chcete ve společnosti ještě dosáhnout. Ukažte, že máte co nabídnout i v budoucnosti a že se vyplatí do Vás investovat. Nejsilnější argument si nechte nakonec. I když ani to neplatí absolutně – nemuselo by na něj třeba ani dojít.
 • Uvažujte reálně a berte v úvahu situaci ve společnosti. Pokud má Vaše společnost ekonomické problémy, není nejvhodnější čas žádat o vyšší mzdu.