CZSKEN
Pro uchazeče
Co je to assessment centrum

Co to je assessment centrum

Assessment centrum je velice účinnou metodou výběru pracovníků na manažerské, obchodní a často obsazované pozice. Jeho výsledky podávají poměrně přesnou předpověď budoucího pracovního výkonu kandidáta. Jestliže společnost využívá pro hodnocení předvybraných kandidátů metodu assessment centra, počítejte s tím, že výkon, který v jeho průběhu podáte, bude mít pro Vaše přijetí zásadní význam.

Program Assessment centra je obvykle založený na sérii simulací typických pracovních činností, při nichž se testuje způsobilost kandidáta. Assessment centrum umožňuje porovnávat výkony a chování vybraných kandidátů, kteří na jednom místě a současně plní stejné úkoly. Assessment centrum zahrnuje jak skupinové, tak i individuální úkoly. Úkoly jsou navrženy na základě žádoucího profilu výkonových, osobnostních, sociálních a manažerských kvalit potřebných pro výkon pozice. U každého kandidáta se hodnotí způsobilosti, které vycházejí z pracovního profilu dané pozice (např. organizační schopnosti, schopnost plánování, schopnost úsudku a rozhodování, adekvátnost rozhodnutí, tvořivost, odolnost vůči stresu, verbální a komunikační schopnosti, schopnost argumentovat, vystupování ve vztahu k partnerům a schopnost vést). Obvyklou součástí Assessment centra je i psychometrické, případně výkonnostní testování kandidátů.

Assessment centrum klade na kandidáty mnohem větší nároky než běžný přijímací pohovor. Především počítejte s tím, že je daleko delší - trvá obvykle od několika hodin po dva dny v závislosti na pozici, o kterou se ucházíte. Jestliže se ucházíte o místo na manažerskou nebo jinou pro firmu klíčovou pozici, obvykle nejprve absolvujete jeden až dva přijímací pohovory. Teprve když uspějete, jste pozváni do assessment centra. Jestliže se ucházíte o základní obchodní či obdobnou pozici, může se stát, že assessment centrum bude Vaším prvním osobním kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem.

Buďte připraveni na to, že Assessment centrum je záměrně koncipováno tak, aby kandidáti byli vystaveni značnému stresu, jako je například nedostatek času, vytvoření pocitu psychické nestability nebo zadání zdánlivě neřešitelných úkolů.

Výkony a chování účastníků Assessment centra jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány týmem odborníků z oblasti lidských zdrojů, psychologů i budoucích nadřízených.

I v případech, kdy se domníváte, že na Assessment centru neuspějete, se účasti na něm nevyhýbejte. Každá Vaše účast je pro Vás velmi důležitou osobní zkušeností nejen z hlediska chování na Assessment centru samotném, ale i z hlediska poznání sebe sama a svých schopností.