CZSKEN
Pro uchazeče
Co je to assessment centrum
Jak správně napsat průvodní dopis

Jak správně napsat průvodní dopis

Jakkoliv se význam průvodního dopisu často přeceňuje, je vždy vhodné jej zaslat současně s životopisem. Průvodní, někdy též zvaný motivační, dopis by měl být krátký, stručný a měl by vystihovat důvod, proč oslovujete konkrétní společnost, na jakou pozici reagujete a proč.

První odstavec by měl ukázat, že Vaše zkušenosti jsou dostatečné pro činnost oslovené společnosti – ukažte, jak Vaše schopnosti mohou přispět k jejímu úspěchu.

Druhý odstavec by měl obsahovat důvody, které vás vedly k napsání dopisu.

Třetí odstavec by měl obsahovat příslib, že další kontakt z Vaší strany bude následovat – usilujte o osobní setkání a dejte to jasně najevo.

Průvodní dopis by neměl v žádném případě nahrazovat životopis nebo obsahovat jeho zkopírované části. „Ideální“ průvodní dopis by měl obsahovat stručné informace relevantní k dané společnosti (ukázat, že „o ní něco víte“), k pozici, o kterou se ucházíte a k Vašim profesním zkušenostem. Neměly by v něm ale být uvedeny stejné informace jako v životopise.

Průvodní dopis musí obsahovat všechny náležitosti formálního dopisu, ať již je posílán poštou, faxem nebo elektronicky. Vždy by k němu měl být přiložen životopis.

Po dopisu musí následovat telefonický a následně osobní kontakt.