CZSKEN
Pro uchazeče
Co je to assessment centrum
Jak postupovat při ztrátě zaměstnání

Jak postupovat při ztrátě zaměstnání

Stát se nadbytečným nebo být jinak propuštěn ze zaměstnání je noční můrou, která pronásleduje mnoho lidí – zejména pak ty, které to již v minulosti postihlo, nebo mají pocit, že by se jich to mohlo v dohledné době týkat. Jakkoliv je ztráta zaměstnání a nutnost hledat nové místo nepříjemnou a psychicky náročnou situací, kterou není radno podceňovat, rozhodně to neznamená konec Vaší kariéry. Naopak.

Jak ukazují příklady tisíců lidí, kteří úspěšně nalezli nové, mnohdy lepší uplatnění, je potřeba na takovou situaci hledět jako na příležitost rozvinout svoji kariéru jiným směrem, v jiném oboru, nebo například v jiném regionu. V každém případě je potřeba si uvědomit, že ztráta místa není nic neobvyklého, že se jedná o běžnou součást pracovní kariéry a že je jen velmi málo těch, kteří podobnou zkušenost nemají. Pokud si přečtete životopisy úspěšných a obdivovaných manažerů, zjistíte, že téměř každý z nich se v určité fázi své kariéry do podobné situace dostal a mnozí i opakovaně.

Na této stránce naleznete stručné vodítko, jak se se ztrátou zaměstnání vyrovnat a jak přistupovat k hledání nového místa, abyste co nejdříve uspěli.

Prvními kroky na cestě k získání nového zaměstnání je identifikace současné situace a „inventura“ všeho, co můžete svému novému potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout. Zajímavé nabídky nikdy nepřicházejí samy. Většinou je budete muset intenzivně hledat, budete o ně muset bojovat a použít všechny své silné stránky. „Inventura“ silných stránek a předností je důležitá jako příprava pro psaní životopisu, příprava k přijímacím pohovorům i jako nástroj k získání větší sebedůvěry. K Vašim silným stránkám může například patřit:

 • Dlouholetá a úspěšná pracovní kariéra.
 • Získané vzdělání.
 • Znalosti, zkušenosti, dovednosti a kvalifikace.
 • Vynikající pracovní hodnocení od bývalých zaměstnavatelů.
 • Kontakty, které můžete při hledání nových příležitostí využít.

Do silných stránek si ovšem můžete zaznamenat i například odstupné od zaměstnavatele, které Vám umožní po určitou dobu a v relativním klidu hledat nové pracovní uplatnění, aniž byste se museli zabývat existenčními otázkami.

Podmínky odchodu

Vzhledem tomu, že současné pracovní právo je poměrně komplikované, je potřeba se dobře informovat o všech povinnostech, které vůči Vám Váš současný zaměstnavatel má, a o všech možnostech, které při odchodu ze zaměstnání lze využít. Pokud si nejste jisti, obraťte se na zkušeného právníka nebo poradce. Ověřte si, jak vše, co souvisí s Vaším odchodem ze zaměstnání, promítne do Vašich příjmů, daní, zdravotního a sociálního pojištění apod. Chybné rozhodnutí Vás může později nepříjemně překvapit například ve výši důchodu. Nerezignujte, ani pod vlivem šoku, že jste přišli o místo, na vyjednávání o co nejlepších podmínkách odchodu. Jednat můžete například o:

 • Ponechání služebního mobilního telefonu, auta, nebo notebooku na určitou dobu nebo možnost jejich odkupu.
 • Zachování některých dalších zaměstnaneckých výhod po určitou dobu jako například zdravotní, životní či úrazové pojištění.
 • Výši odstupného nebo zvláštní odměny.
 • Možnost dokončit zahájené nebo již dříve odsouhlasené vzdělávací a rozvojové aktivity.
 • Pomoci nalézt nové pracovní místo v oboru (placený outplacement).
 • Možnosti využívat některá zařízení u zaměstnavatele po dobu hledání nového pracovního místa: kanceláře, kopírky, notebooku apod.

Nemějte strach, že požadujete něco mimořádného. Takové požadavky jsou zcela běžně předmětem jednání a v řadě případů je společnosti samy svým odcházejícím zaměstnancům nabídly nebo je na jejich přání akceptovaly.

Administrativa ukončení pracovního poměru

V souvislosti s ukončením pracovního poměru si musíte od zaměstnatele nechat vyhotovit některé důležité dokumenty, které budete dále potřebovat. Buď pro příslušné úřady, nebo pro nového zaměstnavatele.

 • Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání). V něm je uvedeno datum, způsob a důvod ukončení pracovního poměru, nárok na dovolenou, čerpání dovolené v kalendářním roce i počet dnů, které Vám ještě zůstávají, případně srážky ze mzdy. Zápočtový list by Vám Váš zaměstnavatel měl dát zcela automaticky. Později ho předáte svému novému zaměstnavateli při nástupu, nebo úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování práce.
 • Potvrzení o průměrném čistém výdělku. Tento dokument potřebujete na úřadu práce pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti.
 • Evidenční list důchodového pojištění. Ten je důležitý pro přiznání nároku na starobní důchod nebo jeho výpočet. Po ukončení pracovního poměru má Váš bývalý zaměstnavatel povinnost zaslat evidenční list příslušné správě sociálního zabezpečení. Je vhodné, abyste si splnění této povinnosti zkontroloval.
 • Posudek o pracovní činnosti (reference). Posudek o pracovní činnosti Vám zaměstnavatel vystaví na Vaši žádost, a to nejpozději do 15 dnů po skončení zaměstnání. Pokud s hodnocením zaměstnavatele nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat, a to nejpozději do tří měsíců od doby, kdy Vám byl posudek vystaven.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Toto potvrzení Vám vystaví zaměstnavatel také na Vaši žádost. Budete ho potřebovat k ročnímu zúčtování odvedených záloh na daň ze závislé činnosti u nového zaměstnavatele, nebo pokud budete podávat daňové přiznání osobně. Ověřte si, které platby Vám zaměstnavatel automaticky strhával a zasílal oprávněným nebo Vámi určeným subjektům tak, aby nedošlo k prodlení s těmito platbami po skončení Vašeho zaměstnání.

Rodina

Vaše rodina je dalším, neocenitelným zdrojem podpory. Otázky, na které je potřeba si v této souvislosti odpovědět, jsou následující:

 • Změní skutečnost, že jste ztratili místo životní styl nebo životní úroveň Vaší rodiny?
 • Jak budou její členové akceptovat případné změny?
 • Bude moci nadále podporovat, případně v jakém rozsahu, závislé členy rodiny?
 • Mohou nyní ostatní členové rodiny výrazněji přispívat do rodinného rozpočtu?
 • Můžete některé rodinné výdaje zrušit, omezit nebo časově posunout?

Neskrývejte své problémy před členy rodiny, ale seznamte je s nimi co nejdříve. Hledejte u nich podporu a zapojte je do řešení vzniklé situace.

Finanční situace

Vyrovnejte se s případnou ztrátou příjmů co možno nejrychleji. Sestavte si přehled výdajů a označte si ty nutné, případně pro Vás nejdůležitější z nich, zejména:

 • Platba nájemného a souvisejících služeb (elektřina, plyn, voda apod.).
 • Nezbytné životní náklady rodiny (potraviny, ošacení, náklady na provoz automobilu apod.).
 • Splátky hypoték, leasingu, půjček.
 • Povinná pojištění.
 • Další nutné výdaje.

Správně sestavená tabulka aktiv a pasiv je dobrým pomocníkem při plánování. Do aktiv můžete zahrnout hotovost, úspory, nemovitosti, vozidla, šperky, starožitnosti a další majetek. Do pasiv musíte započíst zejména: běžné platby, hypotéky, splatné závazky a daně, výdaje na domácnost. Prodejem aktiv můžete zvýšit svoji hotovost. Neuškodí si ujasnit, co v případě potřeby prodáte nejdříve. Při dobrém plánování se naštěstí lze v řadě případů tomuto bolestnému kroku vyhnout. Pomoci Vám může také pravidelné sledování měsíčních příjmů a výdajů.

Doporučujeme Vám také zvážit následující kroky:

 • Poraďte se ve Vaší bance a stavební spořitelně a důkladně se seznamte s podmínkami Vašich smluv. Je možné, že jste pro případ ztráty zaměstnání pojištěni. (Tyto instituce navíc obvykle vyžadují informace při změně Vaší finanční situace). 
 • Nesnažte se okamžitě splatit hypotéku nebo leasingové splátky.
 • Získáte-li v rámci dohody se zaměstnavatelem o podmínkách odchodu určitou sumu peněz, uložte je co nejlépe a nechte je tam tak dlouho, dokud si neujasníte, jak je nejlépe použít.
 • Navštivte úřad práce a pečlivě si zjistěte, na co máte nárok.

Závěrem

Přijít o zaměstnání není rozhodně něco, o co je třeba stát. Ale pokud se Vám to stane, přijměte tuto situaci jako výzvu a šanci. Možná jste již mnohokráte přemýšleli, zda Vaše práce a způsob života jsou opravdu takové, jaké byste si přáli. Možná jste již o změně uvažovali, ale báli jste se ji realizovat. Nyní jste ke změně donuceni. Využijte tuto příležitost, jak nejlépe dovedete.