CZSKEN

Jak hledat zaměstnání

Cesty vedoucí k získání vhodného zaměstnání jsou v zásadě čtyři:

 • Inzerce volných míst.
 • Vaše vlastní kontakty.
 • Využití specializovaných institucí a personálních agentur.
 • Přímé oslovení zaměstnavatele.

Inzerce volných míst

Hledání nového zaměstnání začíná pro většinu lidí sledováním inzerátů nabízejících volná místa, i když tato metoda nemusí být vždy nejefektivnější. Problémem obvykle je, že inzerátů nabízejících volná místa je dostatek, ale jen málokteré odpovídají Vaší kvalifikaci a zejména Vašemu očekávání. Navíc mnoho pozic, zejména manažerských, z důvodu utajení společnosti nebo specializované agentury neinzerují vůbec. Nicméně k hlavním zdrojům této inzerce patří:

 • Internet.
 • Velké (celostátní) deníky.
 • Regionální a místní tisk.
 • Rádio, TV a další média.

Internet

Inzerce na Internetu je v současné době nejběžnější a nejrozšířenější metoda jak pro specializované personální agentury, tak i pro zaměstnavatele. Hledání volných pozic na Internetu je navíc poměrně jednoduché, specializované servery nabízejí rozsáhlou možnost třídění podle oborů, specializací, vzdělání, praxe, regionu a dalších kritérií. Žádat o práci můžete obvykle elektronicky přímo z daného inzerátu.

Inzerce v celostátních denících

Inzerce zaměstnání ve velkých denících byla dříve velmi běžná pro všechny organizace. V poslední době se však její význam snižuje, hlavně vzhledem k masovému využívání Internetu. To, v kterém konkrétním deníku bude určitá společnost inzerovat, závisí na jeho zaměření, resp. na tom, na jaký typ inzerce jsou čtenáři v tom kterém deníku zvyklí a co očekávají.

Inzerce v regionálním tisku

Nezanedbatelným zdrojem inzerátů nabízejících pracovní příležitosti na regionální úrovni jsou místní deníky nebo večerníky. Inzeruje zde poměrně velká část společností působících lokálně v daném regionu či městě. Hledáte-li zaměstnání v určitém konkrétním regionu, nezapomeňte, že i velké celostátní deníky vycházejí v regionálních mutacích. Některé deníky a večerníky otiskují tento typ inzerce průběžně, jiné naopak soustřeďují větší část nabídky volných pracovních příležitostí do určitých dní. Pracovní příležitosti, zejména pro vyšší pozice, inzerují rovněž některé týdeníky a odborná periodika. Pro vedoucí a manažerské pozice je však jednoznačně efektivnější obrátit se na specializované agentury.

Kontakty

I když jste na to dosud třeba nepomysleli, někteří lidé kolem Vás možná vědí o volných místech nebo o místech, která se v dohledné době uvolní. Udělejte si seznam všech kontaktů, které máte, a zamyslete se, jak by Vám jednotliví lidé mohli pomoci. Neomezujte se přitom pouze na ty, o kterých se domníváte, že by Vám mohli nabídnout nové zaměstnání. Váš seznam by v takovém případě byl velmi krátký. Navíc lidé, které požádáte o práci přímo, se mnohdy automaticky uzavřou. Naopak ti, které požádáte o pomoc a radu, často zareagují pozitivně a vstřícně. Každý člověk je rád, když může pomoci; vadí mu však, když od něj chcete něco, co nemůže udělat, a musí vás odmítnout. Své přání proto formulujte velmi pečlivě. Mají Vaši známí své vlastní kontakty, znají někoho, kdo by Vám mohl poradit nebo pomoci? Znají někoho vlivného, pokud jde o Vaši kariéru? Nezapomeňte je požádat o svolení, než se na ně při jednání odvoláte. Využijete-li něčí kontakt, nezapomeňte mu to říci, poděkujte mu a oceňte jeho pomoc.

Specializované instituce, personální agentury

Sledování informací, kterými disponují specializované agentury, zabývající se zprostředkováním práce, je velmi efektivní metodou a důležitým aspektem při Vašem hledání zaměstnání. Institucí a společností, které Vám mohou při hledání zaměstnání pomoci je mnoho, ale každá má svá specifika a může Vám pomoci jiným způsobem:

 • Úřady práce mají k dispozici pravidelně aktualizované informace o volných pracovních místech.
 • Personální agentury a společnosti poskytující cílené vyhledávání zaměstnanců na vedoucí nebo specializované pozice (executive search) Vám pomohou se zorientovat na trhu práce, poskytnou potřebné rady a mají své klienty, pro které hledají zaměstnance na konkrétní pozice. Určitě se na některé z nich obraťte.
 • Místní a regionální úřady, oddělení plánování a rozvoje, Vám poskytnou informace o společnostech, které chtějí investovat ve Vašem regionu, nebo se chystají rozšířit své aktivity.

Připravte si seznam organizací, se kterými byste měli být v pravidelném kontaktu.

Oslovení zaměstnavatele

Další důležitou součástí Vašeho úsilí při hledání vhodného zaměstnání je přímá komunikace s potencionálními zaměstnavateli. Podaří-li se Vám nalézt společnosti, u nichž byste se s Vašimi schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi mohli uplatnit, určitě je kontaktujte. Pokud to neuděláte, nebudou o Vás vědět. I když třeba momentálně žádnou volnou pozici nemají, mohou se na Vás v budoucnu obrátit.

Vytvářet si takovéto kontakty je užitečné z mnoha důvodů. I když se Vám samozřejmě nepodaří dovést každý kontakt až k získání zaměstnání, může Vás ten, koho jste oslovili, doporučit někomu jinému. Navíc, každé jednání s potencionálním zaměstnavatelem Vám umožňuje lépe poznat trh práce.

Při přímém oslovování potencionálního zaměstnavatele doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

 • Zjistěte si potřebné kontakty na klíčové osoby ve společnosti, např. na Internetu (zejména manažer útvaru lidských zdrojů, vedoucí náboru u větších společností nebo i ředitel u menších společností).
 • Zašlete vybrané kontaktní osobě životopis a krátký motivační dopis se zdůrazněním, proč jste si vybrali právě jejich společnost.
 • Uveďte, že z Vaší strany bude následovat další kontakt.
 • Pokud nedostanete odpověď do dvou týdnů, pozitivním a nenásilným způsobem se informujete, jak bylo s Vaší nabídkou naloženo.