CZSKEN

Pro společnosti

Jsme pracovní agenturou a personálně-konzultační společností zajišťující zprostředkování dočasných i stálých zaměstnání a brigád. Našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby v oblasti dočasného přidělování pracovníků i náboru zaměstnanců na nižší a střední pracovní pozice.

Služby společnosti Pro-Temp:

Pro-Temp Temporary

Služba Pro-Temp Temporary vychází metodologicky ze služby Pro-Temp Personnel Leasing. Na rozdíl od ní se však jedná vyhledávání a krátkodobé operativní poskytování brigádníků a zaměstnanců na dočasnou výpomoc formou agenturního zaměstnávání – „dočasné přidělení“. V rámci této služby nabízíme krátkodobé práce a brigády pracovníkům bez jakýchkoliv omezení, ale též studentům, osobám na mateřské/rodičovské dovolené i osobám se zdravotním postižením.


Pro-Temp Personnel Leasing

Služba Pro-Temp Personnel Leasing neboli Personální Leasing obsahuje vyhledávání a střednědobé i dlouhodobé poskytování zaměstnanců formou agenturního zaměstnávání – „dočasné přidělení“. Variantou této služby je též možnost převzetí kmenových zaměstnanců zákazníka a jejich následné „dočasné přidělení“ i možnost převzetí dočasně přiděleného zaměstnance do trvalého pracovního poměru „Try & Hire“.


Pro-Temp Try & Hire

Služba Pro-Temp Try & Hire zahrnuje vyhledávání a poskytování zaměstnanců k důkladnému ověření jejich znalostí, schopností a dovedností, případně zaškolení, s následným nástupem vybraného zaměstnance do pracovního poměru se společností zákazníka.


Pro-Temp Recruitment

Služba Pro-Temp Recruitment je základní náborovou službou sloužící k vyhledávání vhodných pracovníků na různé typy pozic, počínaje asistentskými místy, přes pozice specialistů, až po nižší a střední management, prostřednictvím výběru z databáze, inzercí na pracovních serverech, specializovaných internetových stránkách, v denním tisku, a v profesně zaměřených periodikách.