CZSKEN
Pro uchazeče
Poradna
První dny v zaměstnání

První dny v zaměstnání

To jak bude vypadat Váš první den a první dny na novém pracovišti, záleží více na společnosti než na Vás. Většina společností má postup adaptace nového zaměstnance popsán, připraven a vyzkoušen.

Obvykle první den probíhá tak, že přijdete do zaměstnání, jste přijati svým nadřízeným, který Vás provede po společnosti, představí Vás nejen kolegům na pracovišti, ale i ostatním zaměstnancům či dalším vedoucím, se kterými přijdete do styku. Váš nový nadřízený (případně odpovědný zaměstnanec útvaru lidských zdrojů) Vás také seznámí s harmonogramem adaptace - časovým plánem, který definuje, jakým způsobem bude probíhat Vaše zaškolení. Některé společnosti využívají také tzv. garanta adaptace. Garantem by měl být kolega, který pomůže zaměstnanci nejen při seznamování s prostředím firmy, ale i s výkonem pracovních povinností (ukáže, jak a co dělat). Kromě toho by se Vám nadřízený měl v zaškolovacím období věnovat více než je běžné u jiných jeho podřízených.

V případě některých pozic společnosti také organizují takzvané "kolečko", kdy zaměstnanec postupně poznává všechny součásti a provozy společnosti. Tato rotace jednotlivými provozy umožní zaměstnanci poznat společnost, seznámit se s odpovědnými pracovníky na jednotlivých úsecích a uvědomit si souvislosti, které budou důležité při řešení pracovních úkolů.

V případě, že Váš nový zaměstnavatel nemá zavedený postup pro adaptaci nových zaměstnanců, může být nástup na nové místo poněkud komplikovanější a pro Vás náročnější.

V takovém případě se Vám může stát, že přijdete první den do zaměstnání, hned jste uvedeni na pracoviště a začínáte vykonávat svou práci, aniž byste získali úvodní informace, instrukce nebo byli seznámeni s kolegy. Nemáte ani znalost procesů a postupů ve společnosti, a přesto se očekává, že budete podávat standardní výkon. Tento přístup někdy vede k rozčarování na obou stranách, jehož důsledkem může být až skončení pracovního poměru ve zkušební době.

Po nástupu do nového zaměstnání se Vám může stát, že někteří kolegové se budou chovat chladně a rezervovaně. Bývá to přirozená reakce, se kterou Vy a Vaše osobní vlastnosti nemají nic společného. Může to být třeba proto, že jste nastoupil za jejich oblíbeného kolegu. Také nevědí, co od Vás mohou očekávat. Jiným důvodem může být třeba to, že Vás přijali na nové místo s novou pracovní náplní, kterou kolegové konzervativně z principu zpochybňují. I bez těchto příčin je počáteční rezervovanost běžným fyziologickým chováním kolektivu vůči nově příchozímu. Časem většinou po vzájemném poznání pomine tato rezervovanost sama od sebe.

V nové pozici byste měli působit iniciativně, ale zároveň skromně. Někdy je těžké najít tu správnou rovnováhu mezi tím ukázat, co umíte, a zároveň vyčkat, seznámit se situací ve firmě a nechat si poradit od kolegů. Neklaďte na sebe příliš vysoké požadavky hned na začátku. Vždy je lepší příjemně překvapit, než vystřílet si všechny náboje najednou a pak zklamat velká očekávání. Nehledě na to, že pokud se uvedete jako největší expert a suverén, někteří Vaši spolupracovníci mohou s uspokojením zdůrazňovat i Vaši sebemenší chybu.