CZSKEN
Pro uchazeče
Jak správně napsat průvodní dopis

Jak správně napsat průvodní dopis

Jakkoliv se význam průvodního dopisu často přeceňuje, je vždy vhodné jej zaslat současně s životopisem. Průvodní, někdy též zvaný motivační, dopis by měl být krátký, stručný a měl by vystihovat důvod, proč oslovujete konkrétní společnost, na jakou pozici reagujete a proč.

První odstavec by měl ukázat, že Vaše zkušenosti jsou dostatečné pro činnost oslovené společnosti – ukažte, jak Vaše schopnosti mohou přispět k jejímu úspěchu.

Druhý odstavec by měl obsahovat důvody, které vás vedly k napsání dopisu.

Třetí odstavec by měl obsahovat příslib, že další kontakt z Vaší strany bude následovat – usilujte o osobní setkání a dejte to jasně najevo.

Průvodní dopis by neměl v žádném případě nahrazovat životopis nebo obsahovat jeho zkopírované části. „Ideální“ průvodní dopis by měl obsahovat stručné informace relevantní k dané společnosti (ukázat, že „o ní něco víte“), k pozici, o kterou se ucházíte a k Vašim profesním zkušenostem. Neměly by v něm ale být uvedeny stejné informace jako v životopise.

Průvodní dopis musí obsahovat všechny náležitosti formálního dopisu, ať již je posílán poštou, faxem nebo elektronicky. Vždy by k němu měl být přiložen životopis.

Po dopisu musí následovat telefonický a následně osobní kontakt.